GK PGE raport za 6m 2016 r. może osłabić notowania

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) w I półroczu 2016 r. wyniósł 3,1 mld zł. Spadek o 26 proc. w stosunku do 2015 r. 

Największy udział w zysku EBITDA Grupy w I półroczu miał segment energetyki konwencjonalnej osiągając poziom 1,6 mld zł. Segment dystrybucji zakończył I półrocze z wynikiem przekraczającym 1,1 mld złotych. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 208 mln zł, podobnie jak segment energetyki odnawialnej, który pozostając pod wpływem niższych cen zielonych certyfikatów wypracował wynik na poziomie 205 milionów zł. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 546 mln zł.

Produkcja netto energii elektrycznej w I półroczu 2016 r. wyniosła 25,4 TWh i była o 8 proc. niższa, niż rok wcześniej. Produkcja z węgla brunatnego spadła o 13 proc. r/r i osiągnęła poziom 16,9 TWh. To efekt mniejszej dyspozycyjności opalanej tym paliwem Elektrowni Bełchatów, która przechodzi kompleksowy program modernizacyjny. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,8 TWh (wzrost o 4 proc. r/r). Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 33 proc. r/r osiągając wartość 0,5 TWh. To efekt oddania do użytku w IV kwartale 2015 r. farm wiatrowych o łącznej mocy 218 MW.

KURS AKCJI:

Wyniki finansowe zapewne nie zadowolą inwestorów. Oczekujemy dalszych spadków do końca roku.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *