Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW

We wrześniu 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 22,3 mld zł, czyli o 30,8% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 37,6% rdr do poziomu 22,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,0 mld zł, o 31,4% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września wyniosła 49 411,53 pkt i była o 13,8% niższa niż przed rokiem.

  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 37,6% rdr do 22,2 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 643,5% do 1,3 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 48,6% rdr do poziomu 1 224,7 tys. szt.
  • Wzrost łącznego obrotu produktami strukturyzowanymi o 27,3% rdr do 183,5 mln zł
  • Wzrost łącznego obrotu ETF-ami o 195,4% rdr do 48,2 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 28,9% do poziomu 18,9 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 11,1% rdr do 13,3 TWh

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *