Australia wycofuje dotacje do odnawialnych źródeł energii

Australia wycofuje dotacje do odnawialnych źródeł energii i znosi podatek węglowy

Australijski rząd podczas konferencji klimatycznej COP 23 w Bonn 6 listopada 2017 r. ogłosił rewizję swojej polityki energetycznej.

Od 2019 r. australijscy wytwórcy energii będą zobowiązani do dostarczania określonej ilości energii ze źródeł stabilnych. Oznacza to w praktyce, że nadal w jej wytwarzaniu będą miały pierwszeństwo: węgiel – obecnie 73% udziału, gaz ziemny – 13% i woda – 7%.Do 2020 roku zostaną wycofane dotacje do odnawialnych źródeł energii. Zniesiony zostanie podatek węglowy.

Zmiana polityki rządu wychodzi naprzeciw daleko idącej irytacji odbiorców prądu, którzy mają już dosyć rosnących cen energii i przerw w jej dostawach. Wzrost cen jest spowodowany wysokimi dotychczasowymi dopłatami do odnawialnych źródeł energii, a przerwy – burzami, które unieruchomiły OZE w południowej Australii. Pomimo wysokich dotacji i bardzo korzystnych warunków do rozwoju energii odnawialnej na dzień dzisiejszy Australia pozyskuje z wiatru 4% energii, a z fotowoltaniki 2%.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *