Chińskie inwestycje w Europie

Przez trzy dekady, inwestycje europejskie silnie rosły w Chinach budując solidnie podstawy nowej chińskiej gospodarki, dostarczając w ten sposób Państwu Środka wiele nowych technologii.

Od 4 lat, liczne chińskie inwestycje pojawiają się coraz częściej w Europie, za sprawą słabnącego euro.

Tempo wzrostu inwestycji w 2014-2015 roku było imponujące przekraczając roczną stopę wzrostu na poziomie 27,2%. Wartość chińskich inwestycji w Europie doszła w ten sposób do rekordowego poziomu 18 mld USD na koniec 2015 r.W ubiegłym roku, wzrosła także silnie wartość handlowej wymiany, która  przekroczyła 615 miliardów dolarów.

Dzisiaj państwa UE są pierwszym najważniejszym partnerem technologicznym Pekinu, pozostawiając Stany Zjednoczone w ostatnich 4 latach na drugim miejscu.

Kryzys gospodarczy w świecie stworzył wyjątkową okazję do wzrostu bezpośrednich inwestycji chińskich poza krajem, co jest wyrazem bardzo inteligentnej i przemyślanej polityki partii Chin. Jeszcze przed kryzysem przepływy inwestycyjne do Europy ulegały szybkiemu wzrostowi, osiągając w roku 2009 wartość przekraczającą 3 mld USD. W ciągu ostatnich czterech lat, wzrosły one z 10 mld USD do 18 mld USD, a szcuje się, że pod koniec 2016 r. przekroczą wartość należną dla gospodarki państw Europy, w wysokości 22 mld USD.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *