Czy Big Pharma spełnia swoją użyteczność społeczną?

Cały nasz system opieki zdrowotnej i społecznej opiera się nadal na domyślnym założeniu, że firmy farmaceutyczne to prywatne firmy, które z pewnością dążą do zarabiania pieniędzy, ale służą również pacjentom i zdrowiu publicznemu.

Gromadzą zyski, ale jednocześnie przynoszą społeczeństwu nowe terapie, które poprawiają ogólne samopoczucie społeczne. Patent na lek jest symbolem wymiany rynkowej według zasady „zapłać i odbieraj”, gdyż koncerny farmaceutyczne mają dzisiaj dwudziestoletni monopol na wprowadzanie na rynek każdego nowego leku po cenie ustalanej przez rynek.

Czy ten rodzaj „umowy społecznej”, uzasadnia  wsparcie firm farmaceutycznych dziesiątkami miliardów z funduszy publicznych pozostawiając do ich kompetencji hojną politykę ustalania cen leków a tym samym kosztów naszego leczenia?

Firmy farmaceutyczne, które stały się międzynarodowymi koncernami, nie grają już według tych samych zasad co dwadzieścia lat temu.

Więcej informacji znajduje się w opublikowanym raporcie „Big Pharma” w numerze 24 Capital Magazyn …

Wielka farmacja – Raport

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *