Dlaczego Polska waluta dużo straci jesienią?

Głównym powodem osłabienia Polskiej waluty będzie tylko i wyłącznie osłabienie gospodarcze w krajach UE.

Przy wysokim wskaźniku importochłonności polskiej gospodarki (oznacza to, że Polska, aby móc utrzymać tempo eksportu musi importować ok. 42% podzespołów, materiałów i surowców, – co jest typowe dla tzw. państw kolonialnych opartych na taniej sile roboczej), słaba waluta a więc złoty czyni produkty eksportowe tańsze dla państw UE, podtrzymując w ten sposób ich spadek tempa spowolnienia gospodarczego.

Im bardziej będziemy mieli do czynienia z osłabieniem gospodarczym w UE – szczególnie w Niemczech, a gdy główny wskaźnik PMI dla przemysłu niemieckiego – tzw. wskaźnik wyprzedzający przyszłe prognozy, spadnie do poziomu 40,5-41,5, tym większą presję spadkową odczuje polska waluta.

Naszym zdaniem wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego nie będzie maił żadnego wpływu na notowania złotego.

Oczekiwane nasze notowania na koniec września i początek października 2019 r.:

EUR/PLN: 4,38  z tendencja wzrostową

USD/PLN: 4,11 z tendencją wzrostową

Podejrzyj(otworzy się w nowej zakładce)

CHF/PLN:  4,03

GBP/PLN: 4,91-5,02

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *