Dług publiczny w strefie euro

Bezpośrednim skutkiem kryzysu jest gwałtowne zwiększenie deficytu publicznego w większości państw na świecie, a tym samym wzrost długu publicznego ze względu na utratę zasobów związaną ze spadkiem aktywności i wzrostem wydatków na wsparcie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Tak wynika z wiosennego raportu Komisjii Europejskiej – „Comisión Europea, Forecast Spring 2020.”

Jeśli wydaje się, że na chwilę obecną wykluczone są oszczędności budżetowe, prawdopodobnie w nadchodzących latach planowane będzie ograniczenie wydatków. Jednym z wyzwań końca kryzysu będzie zrobienie wszystkiego, aby zapobiec dzisiejszemu zadłużeniu finansowania „zadłużenia jutra” i umiejętnym dostosowaniu strukturalnym budżetów na kolejne lata.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *