Dobra kondycja rynku NewConnect

Rynek NewConnect jest środowiskiem mniejszych, lecz dynamicznie rozwijających się spółek. Ostatnie lata to nie tylko zadowalające wzrosty obrotów, ale także nowe debiuty.

W 2015 roku zadebiutowało na nim 19 spółek a 13 – najwięcej od początku istnienia tego rynku – przeniosło notowania na Główny Rynek GPW. Miało to, m.in. wpływ na liczbę spółek na rynku alternatywnym – na koniec 2015 r. było notowanych 418 spółek w porównaniu do 431na koniec 2014 r. Małe i średnie firmy wykorzystują szansę nie tylko zaistnienia na rynku publicznym, ale pozyskania kapitału. Tak właśnie działają rynki alternatywne w świecie.

Rynek NewConnect jest drugim największym rynkiem alternatywnym w Europie pod względem liczby notowanych spółek. Ma to związek z rosnącą liczbą nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach dotacji dla szerokiego spektrum projektów technologicznych innowacyjnej gospodarki, oraz względnie dobrymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi. Wzorem Hiszpanii czy Irlandii, rzeczywisty obraz rynku alternatywnego ukształtuje się dopiero po okresie osiągnięcia pełnej dojrzałości MŚP w perspektywie następnych 3-5 lat.

Pod względem łącznej kapitalizacji spółek NewConnect znajduje się na dziewiątej pozycji, co wynika z profilu rynku dla spółek z segmentu mikro w skali europejskiej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *