Elektrownie OZE Grupy Energa – Braniewo

Energa jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, pięciu farm wiatrowych oraz dwóch farm fotowoltaicznych.

Łączna moc tych siłowni to 444 MW. Spółka nadal rozbudowuje instalacje wiatrowe na lądzie, prowadzi projekty fotowoltaiczne, oraz w perspektywie długoterminowej, projekty farm wiatrowych na morzu, tzw. offshore. W kwietniu 2019 r. rozpoczęto prace przy budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 30 MW.

Energa przedstawia przegląd wszystkich zarządzanych elektrowni OZE. Odnawialne źródła energii są wpisane w strategię Grupy Energa na lata 2016-2025. Energa jest na tym polu liderem w skali kraju. Na początku 2020 ponad 30% miksu wytwórczego koncernu stanowi energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych.

W zgodzie z naturą

Na jazie przy elektrowni wodnej w Braniewie od 2000 r. znajduje się czynna przepławka dla ryb. Otworzyło to rzekę Pasłękę dla ryb, także tych dwuśrodowiskowych, podążających z morza w górę rzeki i z powrotem. Przepławka umożliwia migrację ryb aż do zapory i elektrowni wodnej w Pierzchałach.