Emisja CO2 wielkich firm naftowych

Emisja CO2 wielkich firm naftowych nie jest tym, o czym myślimy.

Z ostatnich licznych raportów z 2020 r. wielkich firm naftowych wynika, że koncerny naftowe (tzw. Big Oil), nie widzą w najbliższym czasie wyjścia z biznesu paliw kopalnych w takim tempie jak wymaga tego polityka niskoemisyjna. Po obu stronach Atlantyku wielkie koncerny naftowe nadal planują zwiększenie wydobycia ropy i gazu na nadchodzące lata.

Rządy stają się bezsilne. W oczach obywateli prowadzą politykę niskoemisyjną, ale wiedzą, że ostateczne słowo należy do firm z grupy „Big Oil”. i co gorsze ich politykę realizują.

Pomimo tego wiele rządów wspiera finansowaniem anty-covidowym ich dotychczasowy model biznesowy niszczący naszą planetę. Przykładów jest wiele. Wystarczy odwołać się do danych EBC i skupu prywatnych obligacji emitowanych przez firmy naftowe, a których nie mogły już spłacić wiele lat wcześniej. Obecnym ich wybawcą jest EBC, nie żądając nic w zamian.

Duża emisja dwutlenku węgla z ropy naftowej pochodzi z paliwa spalanego przez samochody, ciężarówki lub samoloty i transport morski. Także i w tej kwestii zobowiązania większości dużych koncernów naftowych nie obejmują tego rodzaju redukcji emisji.

Koncerny zobowiązują się jedynie do stopniowego zmniejszania intensywności emisji” na jednostkę sprzedawanej energii.


Oznacza to, że całkowita emisja CO2 może pozostawać na obecnym poziomie a nawet wzrosnąć, o ile firma będzie sprzedawać więcej energii niskoemisyjnej – energii słonecznej, biopaliw lub po prostu prowadzić inną politykę np. zalesianie nowych terenów.

Francuski koncern naftowy Total obniżył w ostatnich pięciu latach intensywność emisji CO2 o prawie 6%. Jak wynika z ostatniego raportu „Transition Pathway Initiative” rozszerzając swoje portfolio gazu ziemnego, biopaliw i energii elektrycznej, zwiększył on w badanych i porównywalnych okresach całkowitą emisją do atmosfery o 8%.

Czy o taki model biznesowy nam chodzi, jeśli wspiera państwo te firmy fuduszami podatników w okresie kryzysu?

Żadna z dotychczasowych obietnic złożonych przez jakąkolwiek firmę naftową nie jest zgodna z celem porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza.

Więcej informacji znajduje się w opublikowanym raporcie „Big Oil” w numerze 24 Capital Magazyn …

Raport Big Oil Capital Magazyn nr 24

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *