Energa – Wyniki Linii Biznesowych po 9 miesiącach 2018 r.

Linia Biznesowa Dystrybucji, mająca najwyższy udział w rozwoju Grupy Energa, w ciągu 9 miesięcy br. wypracowała wynik EBITDA w wysokości 1 364 mln zł, o 19 mln zł wyższy niż rok wcześniej. W III kwartale br. EBITDA wyniosła 374 mln zł, co stanowiło 88 proc. kwartalnej EBITDA Grupy. Na wysoki wynik Linii Dystrybucji w ciągu 9 miesięcy wpływ miały wyższa o blisko 107 mln zł marża na dystrybucji, wyższy o 3 proc. wolumen sprzedanej usługi dystrybucyjnej oraz niższe straty sieciowe. Negatywnie na wynik wpłynął wyraźny wzrost kosztów OPEX w III kw. br., głównie w obszarze usług obcych i świadczeń dla pracowników.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *