EUR/USD – nadal spadki

Przez ostatnie lata widoczny jest 6-letni cykl jaki para walutowa EUR/USD skutecznie rozwijała. Uwagę naszą występującego cyklu notowań długookresowych zwraca szczyt EUR/USD w połowie lipca 2008 r., a następnie kolejny spadek do poziomu 1,20295 w lipcu 2012 r.

W 2014 obserwowaliśmy kolejne słabe ożywienie korekcyjne, które ponownie testowało najwyższy poziom 1.3991 aby rozpocząć bardziej trwały spadek do poziomu 1.2355 w końcu listopada 2014 r.

W związku z takim trendem długoterminowym  oczekujemy dalszego spadku do poziomu 1.1626 już w marcu 2015r.  Prawdopodobnie pojawi się kolejny spadek który powinien już tym razem doprowadzić notowania do poziomu długoterminowego wsparcia na wysokości 0,9890pod koniec 2Q2015.

Aby ochronić inwestorów, nadal koncentrujemy się na takim poziomie, na którym zarządzanie ryzykiem zakończy  długoterminowe bycze prognozy dla EUR/USD. Nadal uważamy, że jedynie miesięczne zamknięcie świecy w styczniu lub lutym, na poziomie 1,3725 zakończyć mogłoby bycze prognozy i zaowocuje ożywieniem pary EUR/USD aż do poziomu 1,4470 w kolejnych sześciu miesiącach w szerszym już przedziale zmienności [1,2800 – 1,4490] w 2015 r.

Szereg pojawiających się ostatnio prognoz dla EUR/USD  na lata 2014-2015 ostrzega przed znaczną słabością, która czyha na tę parę walutową. Barclays prognozuje, że poziom 1,10 jest możliwy do osiągnięcia pod koniec 4Q2015. Umiarkowany w prognozach ma 4Q2015 jest Goldman Sachs z poziomem 1.15 a bank HSBC chyba najbardziej optymistyczny przewiduje zamknięcie roku na poziomie 1.1967.

Rozbieżność oczekiwań wydaje się być dość znaczna. Dlatego sugerujemy aby inwestorzy zwracali uwagę na szereg przyszłych publikacji tak rynku strefy euro jak i kondycji gospodarki amerykańskiej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *