Fundamentalny katalizator dla USD

Oczekuje się, że dolar amerykański nadal będzie się umacniał względem innych walut. Stopniowo poprawiające się warunki na rynku pracy w świetle powstrzymanej inflacji, spadające ceny energii oraz zyski płynące z eksportu – wszystko to razem przyczyni się do zwiększenia konsumpcji i doprowadzi do wzrostu realnego PKB na poziomie 3,2% w 2015r.

Oczekuje się, że USD uzyska znaczne wpływy w związku z początkiem cyklu monetarnego zacieśnienia prognozowanego na drugi kwartał przyszłego roku. Umiarkowany wzrost w Kanadzie spowodowany ostrożną aktywnością konsumentów w połączeniu ze stłumionym popytem, niskimi cenami surowców i monetarnego statusu quo (w odniesieniu do dolara) spowodują, że dolar kanadyjski (CAD) znajdzie się na umiarkowanie defensywnej ścieżce w latach 2015-16; przewidujemy USD/CAD na poziomie 1,13 pod koniec 2015r. Repartycja ryzyka z przesunięć w holdingach meksykańskich dłużnych papierów wartościowych waży na meksykańskim peso (MXN)w oczekiwaniu na wyższe amerykańskie stopy procentowe.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *