Grupa Enea poprawiła wyniki finansowe w I kwartale 2020 r.

W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. Grupa Enea poprawiła rok do roku wyniki finansowe, odnotowując wzrost kluczowych wskaźników, w tym przychodów (o 14,5% ), EBITDA (o 14,3%) i zysku netto (o 64,1%). Obniżeniu uległ wskaźnik dług netto/EBITDA do poziomu 2,11, (poprawa o ok. 19%). Konsekwentnie rośnie produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w minionym kwartale wzrost ten wyniósł 34%. Dobre i zgodne z oczekiwaniami wyniki Enei zostały wypracowane w wymagającym otoczeniu rynkowym w warunkach przygotowania Grupy do reorganizacji pracy w związku z epidemią koronawirusa. Działania podjęte przez Grupę Enea przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw energii elektrycznej. 

  • W I kwartale 2020 r. Grupa Enea poprawiła r/r wyniki finansowe, odnotowując wzrost EBITDA, przychodów ze sprzedaży oraz innych dochodów i zysku netto.
  • Wzrosła sprzedaż energii elektrycznej w segmencie odbiorców biznesowych oraz gospodarstw domowych, Grupa odnotowała wyższe r/r przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego.
  • Grupa Enea wytworzyła prawie 700 GWh energii ze źródeł odnawialnych, czyli o 34% więcej r/r.
  • Wzrosły nakłady finansowe na inwestycje związane z ochroną środowiska: 51,3 mln zł w I kwartale 2020 r. wobec 33 mln zł w I kwartale 2019 r.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *