Grupa Enea realizuje plany rozwojowe po trzech kwartałach 2017 roku

Pierwsze dziewięć miesięcy 2017 r. to dla Grupy Enea okres stabilnego rozwoju innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy była, zakończona sukcesem, synchronizacja nowego bloku 1.075 MW w Elektrowni Kozienice z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. 

W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. Grupa Enea wytworzyła 15.178 GWh energii elektrycznej (wzrost o 49,3% r/r), z czego 13.834 GWh (wzrost o 41,6% r/r) pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 14.322 GWh, czyli zwiększyła się o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. Enea SA istotnie zwiększyła wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o 942 GWh, czyli 7,6% r/r. W tym samym czasie produkcja i sprzedaż węgla handlowego w Grupie kształtowały się na porównywalnym poziomie r/r i wynosiły po 6,7 mln ton.

W okresie trzech kwartałów 2017 r. Grupa Enea odnotowała 8.398 mln zł przychodów ze sprzedaży netto. Po wzroście o 6,5% r/r, skonsolidowana EBITDA wyniosła 1.947 mln zł. Zysk netto zwiększył się o 16,3% r/r, do 838 mln zł. W analizowanym okresie najwyższa EBITDA, 798 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Najwyższy przyrost EBITDA, wynoszący 144 mln zł (wzrost o 31,1% r/r), wypracowany został w obszarze wytwarzania, który dziewięć miesięcy 2017 r. zamknął wynikiem EBITDA wynoszącym 610 mln zł.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *