Grupa LOTOS podpisała porozumienie o współpracy z PKN ORLEN i Skarbem Państwa

Dotyczy ono sfinalizowania procesu nabycia przez PKN ORLEN akcji Grupy LOTOS od Skarbu Państwa. Transakcja ma skutkować przejęciem bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS przez PKN ORLEN. Porozumienie podpisano 18 sierpnia 2020 roku.

Sygnatariusze  porozumienia  potwierdzili, że warunkiem przeprowadzenia transakcji będzie realizacja środków zaradczych wynegocjowanych  z Komisją Europejską. Obie spółki zadeklarowały  współpracę umożliwiającą ich wykonanie. Ponadto spółki zobowiązały się współpracować ze Skarbem Państwa, celem umożliwienia Skarbowi Państwa analizy zakresu środków zaradczych oraz wypracowania zakresu i struktury transakcji.

Zawarte porozumienie związane jest z podpisaniem w lutym 2018 roku listu intencyjnego przez PKN ORLEN oraz Skarb Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN nad Grupą LOTOS oraz z pozytywną warunkową decyzją Komisji Europejskiej z 14 lipca 2020 w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN kontroli nad Spółką. Skarb Państwa oraz PKN ORLEN potwierdziły intencję przeprowadzenia transakcji. Ich zakres i struktura nie zostały jeszcze określone.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *