Grupa PZU: Najwyższy zysk roczny od 5 lat

W roku 2018 Grupa PZU zanotowała najwyższy od 5 lat roczny zysk netto, na poziomie Grupy (5,4 mld zł) i jednostki dominującej (3,2 mld zł). Składka przypisana brutto, zarówno w całym roku 2018 (23,5 mld zł) jak i IV kwartale 2018 roku (6,2 mld zł) była kolejnym rekordem w historii Grupy PZU.

Kluczowe osiągnięcia w roku 2018:

  • Rekordowy przypis składki brutto (23,5 mld zł), wyższy od ambitnych poziomów osiągniętych w zeszłym roku o 2,7 proc.
  • Wzrost zysku netto jednostki dominującej do 3,2 mld zł, poziomu najwyższego od pięciu lat i o 11 proc. wyższego niż poziom z ubiegłego roku. Zysk grupy wyniósł 5,4 mld zł i był o 28,3 proc. wyższy niż rok temu.
  • Poprawa wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) dla podmiotu dominującego do 22,1 proc. To wartość najwyższa od 4 lat i powyżej poziomu założonego w strategii nowePZU do 2020 roku. Wskaźnik ROE poprawił się o 1,1 p.p. w porównywaniu do wysokiego poziomu osiągniętego w poprzednim roku.
  • Poprawa rentowności w segmencie ubezpieczeń zarówno po stronie majątkowej w Polsce, gdzie wskaźnik mieszany wyniósł 86,6 proc. (poprawa o 2,7 p.p.) jak i życiowej, gdzie marża segmentu ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontunuowanych wzrosła do 22,1 proc. (o 1,5 p.p.). W obu segmentach rentowność jest powyżej ambicji strategicznych i wyróżnia się na tle polskich i europejskich ubezpieczycieli.
  • Zachowana dyscyplina kosztowa, wskaźnik kosztów administracyjnych obniżył się do 6,6 proc. (o 0,2 p.p.) w porównaniu do 2017, do poziomu bliskiego temu zapisanemu w strategii nowePZU 2020.
  • Dalszy dynamiczny wzrost skali biznesu PZU Zdrowie – wartość przychodów zwiększyła się o 26 proc. a liczba umów o 53 proc. proc. rok do roku.
  • Bardzo udany czwarty kwartał ze wzrostem składki przypisanej do 6,2 mld zł (5 proc. rok do roku, powyżej tempa osiąganego w poprzednich kwartałach i powyżej rynku) oraz dwucyfrową dynamiką składki w segmencie majątkowym w Polsce (+10,6 proc. w porównaniu do IV kw. 2017) i za granicą (+13,5 proc. w porównaniu do IV kw. 2017).

Wybrane dane finansowe Grupy PZU – 2018

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *