HISTORYCZNY PRZERÓB ROPY NAFTOWEJ

W 2018 r. rafineria Grupy LOTOS pracowała przy maksymalnym wykorzystaniu swoich mocy wytwórczych. Dzięki temu, przerobiła 10,8 mln ton ropy naftowej, tym samym pobijając własny rekord. Przerób ten osiągnął poziom o 12% większy niż rok wcześniej. Dominującym gatunkiem przerabianej ropy, podobnie jak w latach ubiegłych, była rosyjska ropa Ural (REBCO).

Największy udział w sprzedaży, podobnie jak w ubiegłych latach, miał olej napędowy. Wolumen sprzedaży wyniósł 5 470 tys. ton, stanowiąc tym samym 46,8% sprzedaży ogółem. Drugą, co do wielkości pozycją w ilościowej strukturze sprzedaży GK LOTOS, były benzyny z udziałem na poziomie 14,3%. Sprzedaż benzyny przez GK LOTOS wyniosła 1 668 tys. ton i była wyższa o 7,2% w stosunku do roku poprzedniego. Ostatnią pozycją, której udział w ogólnej strukturze sprzedaży GK LOTOS ukształtował się na poziomie powyżej 10%, były produkty ciężkie. Wielkość sprzedaży tej grupy produktów w 2018 r. wyniosła 2 110 tys. ton i wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 11,5%.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *