Imponujące wyniki PGNiG w pierwszym kwartale 2017

Rekordowy wynik EBITDA pierwszego kwartału w wysokości 2,77 mld zł jest o 16% wyższy r/r. Po pierwszych trzech miesiącach 2017 roku PGNiG osiągnęło 11,65 mld zł przychodów, co stanowi wzrost o 672 mln (6%) w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Grupa odnotowała jednocześnie dynamiczny wzrost wolumenu sprzedaży gazu ziemnego (11% r/r) i dystrybucji gazu (13% r/r).

– Bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale 2017 roku to efekty nowej Strategii PGNiG. Realizacja jej założeń pozwoli nam utrzymać stabilne tempo wzrostu. Cieszą nas również wyniki poszczególnych segmentów, szczególnie Poszukiwanie i Wydobycie oraz Wytwarzanie, w których odnotowaliśmy bardzo wysokie wzrosty – podkreśla Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Dzięki nowym kontraktom wzmacniamy pozycję na rynku gazu w kraju i rozwijamy działalność międzynarodową. Z sukcesem realizujemy także strategię dywersyfikacji dostaw gazu do Polski – dodaje.

Poszukiwanie i Wydobycie: wzrost o ponad 80% 
Wynik operacyjny segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł 1,08 mld zł i był o 492 mln zł (83%) wyższy r/r. Tak ogromny wzrost możliwy był dzięki zwiększonym przychodom ze sprzedaży. Wyniosły one 1,85 mld zł, co oznacza wzrost o 500 mln zł (37%) przy kosztach z działalności operacyjnej pozostających na niemalże niezmienionym poziomie. 

Obrót i Magazynowanie: dobre wyniki sprzedaży nie tylko dzięki zimie 
Zysk operacyjny tego segmentu na koniec pierwszego kwartału 2017 roku wyniósł 308 mln zł. Za wzrost przychodów o 312 mln zł (do 9,93 mld zł) w tym segmencie odpowiada przede wszystkim wzrost wolumenu sprzedaży gazu w GK o 11% r/r (do 8,9 mld m3). Sprzedaż gazu do klientów strategicznych i hurtowych wzrosła o 17 % r/r, natomiast spółka PGNiG Obrót Detaliczny zwiększyła wolumen sprzedaży o 6 %. 

Dystrybucja: wzrost wolumenu i nowa struktura 
W I kwartale 2017 roku wolumen dystrybuowanego gazu zwiększył się o 13 % r/r. Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej były wyższe o 90 mln zł tj. 7% r/r. Intensyfikacja gazyfikacji kolejnych obszarów Polski i pozyskanie nowych klientów to pierwsze efekty zmian struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa.

Wytwarzanie: ubiegłoroczne akwizycje podnoszą wyniki segmentu 
Po pierwszym kwartale 2017 roku grupa wypracowała w segmencie Wytwarzanie EBITDA na poziomie 409 mln zł (wzrost o 13% r/r). Segment ten zanotował wzrost EBIT o 35 mln zł w stosunku do pierwszego kwartału 2016 roku, osiągając poziom 301 mln zł.
Na wyniki segmentu Wytwarzanie istotny wpływ miały spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie i PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (dawniej: Spółka Energetyczna Jastrzębie), które wygenerowały łącznie 40 mln zł EBITDA. Duże znaczenie miało także zwiększenie przychodów ze sprzedaży ciepła, które wynikało głównie ze wzrostu wolumenu sprzedaży.

Podsumowanie najważniejszych działań GK PGNiG w I kwartale 2017

Nowa strategia PGNiG na lata 2017-2022 
W marcu Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przedstawiła nową strategię na lata 2017-2022, w ramach której PGNiG SA planuje wdrożenie nowego podejścia do zarządzania strategicznego opartego o metodykę Balance Score Card. Spółka chce skupić się na równoważeniu celów finansowych, operacyjnych i rozwojowych.
Strategia przewiduje, że PGNiG SA przeznaczy w ciągu pięciu lat 34 mld zł na inwestycje, z czego prawie połowa dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Skumulowany wynik EBITDA ma wynieść około 33,7 mld zł. Grupa planuje także przeznaczyć 680 mln zł na badania, rozwój i innowacje, zwiększyć zdolności produkcyjne w Norwegii oraz wolumen sprzedaży gazu na rynkach zagranicznych.

Nowe kontrakty handlowe GK PGNiG 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA skutecznie realizuje strategię dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Spółka podpisała z Qatargas Umowę Dodatkową do obowiązującej Umowy Długoterminowej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Qatargas, jeden z największych producentów LNG na świecie, zwiększy wolumen dostaw skroplonego gazu ziemnego do Polski łącznie do 2,7 mld m³ rocznie.
W ramach rozszerzania portfolio klientów korporacyjnych PGNiG zawarło długoterminową umowę na dostawy gazu dla grupy ArcelorMittal w Polsce. Wolumen dostaw w całym okresie obowiązywania kontraktu może wynieść łącznie ok. 1,6 mld m³, a wartość umowy osiągnąć ok. 1,4 mld zł.
Spółka PGNiG Obrót Detaliczny podpisała nową, bezterminową umowę na dostawę sprężonego gazu ziemnego (CNG) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie. To największa firma świadczącej usługi przewozów pasażerskich w tym mieście. W pierwszym etapie realizacji umowy roczny wolumen dostaw CNG może wzrosnąć z 0,23 mln m³ gazu do 0,6 mln m³. W drugim etapie przewiduje się wzrost do blisko 1 mln m³ rocznie.

Coraz więcej LNG 
W lutym br. PGNiG otworzyło biuro w Londynie, które odpowiada za realizację międzynarodowych krótkoterminowych kontraktów na gaz skroplony.
PGNiG umacnia także swoją pozycję w segmencie tzw. „małego LNG”. 20 marca 2017 roku w Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu PGNiG załadowało tysięczną cysternę z gazem skroplonym dla klientów Grupy.

Nowe koncesje wydobywcze PGNiG w Norwegii i Pakistanie 
PGNiG Upstream Norway zwiększyło zaangażowanie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym zakupując udziały w dwóch koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych. W jednej z nich objęła 40% udziałów, stając się jednocześnie jej operatorem. PGNiG otrzymało także koncesję wydobywczą w Pakistanie na złoże Rehman. Według szacunków Spółki po pełnym zagospodarowaniu złóż Rehman i Rizq wydobycie może tam wynieść 2,5 mln m³ na dobę.

Nowi klienci Pakietu PIG Prąd i Gaz
Dużym powodzeniem cieszy się oferta Prąd i Gaz, którą do końca pierwszego kwartału 2017 nabyło blisko 30 tys. klientów indywidualnych. Kampania reklamująca ofertę PiG przyniosła doskonale efekty w zakresie rozpoznawalności PGNiG na tle konkurencji wśród firm sprzedających prąd.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *