Jak osiągnąć moc 450 GW morskich farm wiatrowych do 2050 roku?

Obecnie na co najmniej 60% powierzchni mórz północnych nie można budować morskich farm wiatrowych z racji na tzw. strefy wykluczenia.  „Strefy wykluczenia” istnieją z powodów środowiskowych lub dlatego, że jest na nich ustalona przestrzeń dla rybołówstwa, żeglugi i działań wojskowych.

Przyszłość przydziału terenów pod farmy wiatrowe w większości państw unijnych będzie zależeć przede wszystkim od tego, jaka będzie polityka unijna wobec stref wykluczenia. Strefy te najprawdopodobniej pozostaną zmienione do 2050 r. i powiększy się obszar dopuszczalnego zagospodarowania wód morskich pod energię wiatrową.

Dlatego uważa się, że w najbliższych trzydziestu latach będzie można zbudować na Morzu Północnym aż 380 GW morskiego wiatru zgodnie z założeniami miary opłacalności źródła energii LCOE (Levelized Cost of Electricity):

  • 248 GW przy bardzo niskim LCOE (poniżej 50 €/MWh);
  • 130 GW przy niskim LCOE (od 50 € / MWh do 65 €/MWh);
  • 2 GW przy średnim LCOE (od 65 €/MWh do 80 € /MWh);  
  • Nie trzeba będzie budować przepustowości przy wysokim LCOE (powyżej € 80 / MWh).

Jak osiągnąć całkowitą moc 450 GW morskich farm wiatrowych na wszystkich morzach Europy do 2050 roku?

Pierwszym warunkiem koniecznym będzie utrzymanie tempa wzrostu rocznych poziomów instalacyjnych.

Państwa europejskie wykorzystując pełną moc instalacji już istniejących dostarczają dzisiaj energię o mocy 4 GW rocznie.  Do 2021 r. planują wzrost do 7 GW a w 2030 r. liczba ta musi wzrosnąć do ponad 20 GW rocznie.

Czytaj więcej …

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *