Jak rozumieć technologię 5G?

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Szkodliwy wpływ PEM na organizmy żywe został już dawno udowodniony w tysiącach badań naukowych. Zaobserwowane skutki biologiczne mają charakter kumulatywny i po dłuższym okresie ekspozycji niektóre z nich stają się nieodwracalne. Dotyczy to zwłaszcza skutków neurologicznych/neuropsychiatrycznych, kardiologicznych, obniżonej płodności oraz uszkodzeń DNA – te ostatnie mogą prowadzić do nowotworów oraz do mutacji genetycznych, przekazywanych następnie kolejnym pokoleniom. Konsekwencją może być masowe występowanie wad wrodzonych i nieznanych dotąd chorób na tle genetycznym.

Uczeni z wielu krajów wielokrotnie apelowali o powstrzymanie ekspansji technologii bezprzewodowej i o moratorium na stawianie nowych stacji bazowych telefonii komórkowej w dziesiatkach petycji i apeli (http://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/). Zagrożenie dostrzegła także funkcjonująca przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), ktora w 2011r. zaklasyfikowała mikrofale, emitowane przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz urządzenia bezprzewodowe takie jak router wifi, komórka czy bezprzewodowy telefon domowy, jako możliwy czynnik rakotwórczy. W tej samej grupie (grupa 2B) znajdują się również DDT i ołów. IARC mogła stwierdzić, że istnieją wystarczające dowody na to, że PEM nie powoduje raka (grupa 4) lub też że aktualnie nie ma wystarczających dowodów na jego działanie rakotwórcze (grupa 3), jednakże tego nie zrobiła.

W 2015 roku 215 naukowców z 41 krajów zaapelowalo do ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i rządów krajów członkowskich o ograniczenie ekspozycji na PEM i przyjęcie niższych, bardziej ochronnych norm, stwierdzajac, że „wiele najnowszych publikacji naukowych wykazało, iż pola elektromagnetyczne wpływają na żywe organizmy przy poziomie mocy dużo poniżej wytycznych międzynarodowych i krajowych”. (The EMF Scientist Appeal https://emfscientist.org/images/docs/transl/Polish-Apel-naukowcow_2017.pdf)

W roku 2017 ponad 180 naukowców i lekarzy z 36 krajów wystosowalo do Unii Europejskiej apel o moratorium na 5G w Europie (The 5G Appeal http://mywolniludzie.net/artykuly/naukowcy-ostrzegaja-przed-potencjalnymi-powaznymi-skutkami-zdrowotnymi-technologii-5g/) domagając się wstrzymania wdrażania tego standardu, dopóki badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu nie wykażą, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.

W sieci 5G anteny stawiane będą co kilka budynków, montowane będą na przystankach, słupach, lampach ulicznych i znakach drogowych. Według analizy przeprowadzonej na zlecenie Parlamentu Europejskiego (http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060), będą one rozmieszczane co 20-150 metrów. Lokalizacja co 20 m oznacza aż 800 anten na jeden kilometr kwadratowy! Również w ramach Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT) przewiduje się docelowo ok. miliona urządzeń na jeden kilometr kwadratowy! Ma on połączyć wszystkie sprzęty domowe i biurowe, maszyny przemysłowe, samochody, autobusy i transport komercyjny. Działał będzie w oparciu o urządzenia bezprzewodowe, które będą napromieniowywać wszystkich bez wyjątku 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Setki niezależnych badań naukowych potwierdzają, że niejonizujące pola elektromagnetyczne (PEM) są szkodliwe dla ludzi i środowiska i apelują do rządów o redukcję ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne – 5G.

 • Wykazują oni na udokumentowane naukowo negatywne skutki zdrowotne do których należą: uszkodzenia DNA,
 • nowotwory,
 • efekty neurologiczne/neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci),
 • wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki),
 • rozszczelnienie bariery krew-mózg,
 • problemy kardiologiczne,
 • stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki,
 • zaburzenia układu hormonalnego, bezpłodność, poronienia,
 • nadwrażliwość elektromagnetyczna (electrohypersensitivity – EHS i wiele innych.

Setki niezależnych badań naukowych potwierdzają, że niejonizujące pola elektromagnetyczne (PEM) są szkodliwe dla ludzi i środowiska i apelują do rządów o redukcję ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne – 5G.

 • Wykazują oni na udokumentowane naukowo negatywne skutki zdrowotne do których należą: uszkodzenia DNA,
 • nowotwory,
 • efekty neurologiczne/neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci),
 • wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki),
 • rozszczelnienie bariery krew-mózg,
 • problemy kardiologiczne,
 • stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki,
 • zaburzenia układu hormonalnego, bezpłodność, poronienia,
 • nadwrażliwość elektromagnetyczna (electrohypersensitivity – EHS i wiele innych.

Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne, których nie da się uniknąć.

Nic więc dziwnego, że wiele petycji od kilku miesięcy trafia do polskich instytucji rządowych, jak i do samego Prezydenta i Premiera RP z prośną o memorandum i i redukcję ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne 5G do czasu, aż badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu nie wykażą ponad wszelką wątpliwość, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.

W opinii wielu autorytetów budowa współczesnej infrastruktury komunikacyjnej powinna opierać się na bezpiecznych dla ludzi i środowiska światłowodowych sieciach przewodowych, oraz powinna ona być usunięta ze szkół, przedszkoli, żłobków i szpitali.


Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne, których nie da się uniknąć.

Nic więc dziwnego, że wiele petycji od kilku miesięcy trafia do polskich instytucji rządowych, jak i do samego Prezydenta i Premiera RP z prośną o memorandum i i redukcję ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne 5G do czasu, aż badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu nie wykażą ponad wszelką wątpliwość, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.

W opinii wielu autorytetów budowa współczesnej infrastruktury komunikacyjnej powinna opierać się na bezpiecznych dla ludzi i środowiska światłowodowych sieciach przewodowych, oraz powinna ona być usunięta ze szkół, przedszkoli, żłobków i szpitali.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *