KAPITAŁ FH PRZEKROCZYŁ WYSOKOŚĆ 2700 MLD $

Bieżący rok nie jest zbyt korzystny dla światowych funduszy hedgingowych.

Jak podaje HFR w I kw. roku zyskały one zaledwie 1,2% w stosunku do 6% w roku ubiegłym.

Przyczyną tej sytuacji była trudna sytuacja gospodarcza na rynkach państw wschodzących, niepewność co do dalszego wzrostu chińskiej gospodarki, oraz zmiana prezesa Funduszu Rezerwy Federalnej.

Ta  niepewność i niestabilność przewidywań otoczenia ekonomicznego z pewnością miała negatywny wpływ na znaczną liczbę strategii alternatywnych dla funduszy. Niemniej jednak aktywa znajdujące się pod ich zarządzaniem osiągnęły w na 1 kw.  2014 roku nowy rekord, dzięki napływowi środków finansowych do portfeli HF, oraz pojawieniu się ponad 35. nowych funduszy hedgingowych na rynku amerykańskim.

Inwestorzy ulokowali w funduszach hedge w 1.kw. 2014 r. zaledwie 26,3 mld dolarów.

W akcje zainwestowano 16 mld dolarów, w pozycje długie i krótkie na rynku kredytowym 11 mld dolarów, a pozostałe kwoty skierowane były na papiery wartościowe spółek będących w trudnej sytuacji na rynkach wschodzących.

Co oznacza taka sytuacja na kolejne dwa lata?

  1. Wzrosty na giełdach w krajach wschodzących przynajmniej do czasu trwania QE.
  2. 2. Po wycofaniu QE przez Rezerwę Federalną (szczujemy, że powinno to nastąpić nie później jak na przełomie 2016/2017 r.)nastąpi silny odpływ kapitału do USA w konsekwencji czego stracą waluty Ameryki Płd. lira turecka i bat tajlandzki i polski złoty.

Najlepsze strategie inwestycyjne w 2014 r. uzyskali Bridgewater, Brevan Howard, Millennium i Bluecest uzyskując stopy zwrotu od 5,17% do 11,2%

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *