Komentarz bazowy strefa euro

STREFA EURO – w pierwszej połowie października dotarły do nas słabe dane gospodarcze, które tylko podsyciły obawy, że anemiczne ożywienie w strefie euro będzie jeszcze bardziej słabnąć. Obawy związane z deflacją nadal zataczają szerokie kręgi po tym jak ceny konsumenckie przesunęły się w dół do poziomu 0,3% w skali roku w sierpniu, podczas gdy produkcja przemysłowa skurczyła się, a nastroje inwestorów osłabły. Dane dotyczące PKB w trzecim kwartale ujrzą światło dzienne 14 listopada i mogą obnażyć delikatny spadek; z drugiej strony, ostatnie wskaźniki dla Q4 są bardziej optymistyczne i sugerują, że jakakolwiek tendencja zniżkowa będzie krótkotrwała. W październiku indeks zaufania biznesu poszedł w górę, za sprawą polepszenia nastrojów w Niemczech, Francji, Włoszech oraz Holandii. Zaufanie konsumentów również wzrosło, podczas gdy wskaźnik PMI delikatnie się wzmocnił, a bezrobocie w Niemczech spadło. W tym samym czasie wskaźnik CPI (ceny towarów i usług konsumpcyjnych) w Hiszpanii spadł, jednak mniej gwałtownie niż poprzednio, w Belgi natomiast pokazuje umiarkowany wzrost , a w Niemczech utrzymuje się na stałym poziomie. Wyniki kompleksowej oceny kondycji europejskich banków przeprowadzona przez EBC były pozytywne – większość z 130 skontrolowanych banków jest w dobrej kondycji, a większość niż połowa z 25 banków, które oblały test już teraz wdraża programy naprawcze, które mają na celu minimalizację niedoboru kapitału. Badanie kredytów bankowych, które EBC przeprowadził w trzecim kwartale pokazuje, że banki nadal luzują standardy pożyczkowe względem pragnących zaciągnąć kredyty konsumentów oraz firm. Prognozujemy, że realne PKB w strefie euro wzrośnie do 0,7% jeszcze w tym roku, w 2015r. wyniesie 1,2%, a w 2016r. 1,4%, z kolei inflacja w tych latach powinna wynieść odpowiednio 0,5%, 1,0% oraz 1,1%.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *