Kompendium wiedzy na temat działalności Grupy PGE


PGE Polska Grupa Energetyczna, największa firma sektora elektroenergetycznego w Polsce, opublikowała swój czwarty raport zintegrowany, w którym w sposób kompleksowy, przystępny i atrakcyjny wizualnie przedstawia swoją działalność w 2018 roku.

Zależy nam na tym, żeby nasza komunikacja z otoczeniem była jak najbardziej zrozumiała. Jako lider produkcji energii elektrycznej i ciepła dążymy do tego, aby w każdym aspekcie prowadzonej przez nas działalności zachowywane były jak najwyższe standardy, także w zakresie raportowania. Chcemy,aby otoczenie miało świadomość celów, które sobie wytyczyliśmy. Dzięki nowej odsłonie raportu zintegrowanego każdy, kto jest zainteresowany działaniami Grupy Kapitałowej PGE, będzie mógł przeanalizować podejmowane przez nas aktywności, a także ich rezultaty – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Raport zintegrowany Grupy PGE ze względu na swoją przejrzystą formę, nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu energetyki, ekonomii czy rachunkowości. Za pomocą rozwiązań technologicznych, takich jak nowoczesny interfejs, video, animacje, infografiki, treść jest przystępna nawet dla osób spoza branży energetycznej. Główny nacisk w raporcie został położony na treść i kompleksową analizę otoczenia. Obszerne dane i statystyki pozwalają na szeroką ocenę interakcji ze wszystkimi interesariuszami Grupy PGE oraz przegląd szans rozwoju i ryzyk prowadzonej działalności,a także ilustrują zmieniające się otoczenie rynkowe i prawne.

Zebrane dane pozwalają spojrzeć na Grupę PGE z szerszej perspektywy i zaprezentować w jednym raporcie wzajemne relacje pomiędzy kwestiami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi – dodaje Henryk Baranowski.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *