Łatwe prognozy dla ropy koniec 2018 r. i początek 2019 r.

Ropa drożeje właśnie w chwili, gdy globalne warunki finansowe stają się coraz mniej sprzyjające inwestorom.

Przyczyny obecnego wzrostu są bardziej niejasne. Jednym z czynników jest wzrost popytu. Konsumpcja ropy w rozwiniętych gospodarkach wzrosła po tym, jak skończyła się pokryzysowa stagnacja gospodarcza, a spadek cen zmniejszył motywację do oszczędzania. Jednak według nowych prognoz OECD globalny wzrost ma spowolnić w 2019 roku. Wzrost gospodarczy w Chinach, który najbardziej przyczynił się do wzrostu zapotrzebowania na ropę naftową w pierwszej dekadzie XXI wieku, słabnie i staje się coraz mniej energochłonny.

Rosnące stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych działają jak magnes na globalny kapitał, umacniając dolara i przyciągając pieniądze inwestorów, którzy wcześniej szukali wysokich zysków na rynkach wschodzących.

W przeszłości rosnące ceny ropy naftowej mogły zagrozić gospodarce światowej, obciążając budżety gospodarstw domowych i obniżając poziom wydatków w krajach konsumujących duże ilości benzyny, takich jak Stany Zjednoczone. W pracy badawczej poświęconej analizie skoku cen z lat 2007-2008 ekonomista James Hamilton stwierdził, że to wysokie ceny ropy naftowej odpowiadały za doprowadzenie do recesji w Stanach Zjednoczonych pod koniec 2007 roku. Jednak położenie Ameryki na rynkach ropy naftowej uległo zmianie w wyniku rewolucji łupkowej w wyniku czego ceny wykazały tendencję spadkową.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *