LOTOS – 40-50 mln EUR na fundusz CVC

Grupa LOTOS rozpoczęła proces wyboru zespołu zarządzającego, z którym planuje uruchomić fundusz Corporate Venture Capital (dalej: CVC) o szacowanej wartości 40-50 mln EUR. 

Zakończenie procesu wyboru zespołu zarządzającego planowane jest na połowę 2018 roku. Kolejnym krokiem będzie złożenie przez Grupę LOTOS oraz wybrany, niezależny zespół zarządzający wspólnej aplikacji w Polskim Funduszu Rozwoju tak, żeby uruchomienie funduszu CVC nastąpiło w drugiej połowie bieżącego roku.

Utworzenie funduszu wspierającego wdrażanie innowacji jest jedną z inicjatyw rozwojowych, wskazaną w Strategii Grupy LOTOS S.A. na lata 2017-2022.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *