LOTOS – Dobry zysk w 2018 r.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS osiągnięte w 2018 roku są dowodem na bardzo dobrą kondycję firmy.

Spółka wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,6 mld zł. Udało się osiągnąć najwyższą w historii wartość oczyszczonej EBITDA wg. LIFO 3,1 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 30,1 mld zł (to o 24,5% więcej niż w 2017 r.), a na inwestycje przeznaczono 1 mld zł. Przerobiono też najwięcej ropy naftowej w historii rafinerii – 10,8 mln ton. Kurs akcji na GPW pod koniec 2018 r. zbliżył się do poziomu 90 zł za akcję. Drugi rok z rzędu wypłacono dywidendę.

Zadłużenie netto LOTOSU na koniec 2018 r. było na poziomie 1,9 mld zł – obniżyło się o prawie 25%. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 0,6x – rok wcześniej wskaźnik ten był na poziomie 0,8x.

Wolumen sprzedaży produktów, towarów i materiałów ropopochodnych w 2018 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS wzrósł o około 5,7% w porównaniu z rokiem 2017. Największy wzrost zanotowano dla olejów napędowych oraz produktów ciężkich (asfalty i ciężki olej opałowy).

Co ważne, w 2018 r. otoczenie makroekonomiczne pozytywnie oddziaływało na wyniki GK LOTOS. Średnia cena ropy naftowej na wysokim poziomie 71 USD/bbl korzystnie wpłynęła na wyniki segmentu wydobywczego. Utrzymywał się również wysoki kurs dolara. Dla segmentu produkcji i handlu znaczący był też wysoki poziom modelowej marży rafineryjnej, która w całym 2018 r. wyniosła 7,41 USD/bbl.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *