LOTOS dołącza do londyńskiej elity spółek SRI

Globalna agencja ratingowa FTSE Russell, po przeprowadzeniu półrocznego przeglądu składu indeksów firm społecznie odpowiedzialnych, włączyła do indeksu FTSE4Good akcje Grupy LOTOS S.A.

– Wejście do elity spółek indeksu FTSE4Good to dla nas duże wyróżnienie, które potwierdza stosowanie w Grupie Kapitałowej LOTOS najwyższych standardów odpowiedzialnego biznesu – podkreśla Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. – To także niewątpliwy sukces wszystkich pracowników od lat realizujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu – dodaje prezes Bonca.

Kryteria oceny spółek-kandydatów do wejścia w skład tego indeksu są wypracowywane w trakcie konsultacji rynkowych, a następnie aprobowane przez niezależny zespół ekspertów, w skład którego wchodzą światowe organizacje pozarządowe (NGOs), jednostki rządowe, międzynarodowa społeczność inwestorska, firmy konsultingowe oraz przedstawiciele globalnego sektora przedsiębiorstw.

Wejście Grupy LOTOS do indeksu FTSE4Good może przełożyć się na poprawę sentymentu inwestycyjnego dla akcji firmy. Społeczna odpowiedzialność biznesu to dla wielu inwestorów wyznacznik dojrzałości organizacyjnej korporacji.

FTSE Russell jest nazwą handlową firm FTSE International Limited (“FTSE”) oraz Frank Russell Company (“Russell”), które są instytucjami członkowskimi the London Stock Exchange Group.

Historycznie rekordowe notowania cen akcji

Warto dodać, iż kurs akcji Grupy LOTOS S.A. wzrósł na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy o ok. +25%, a w 3 lata ponad +150%. Dla porównania indeks największych spółek notowanych na warszawskiej GPW WIG-20 w tych okresach odpowiednio stracił ok. -9% oraz zyskał ok. +4%.

18 września br. cena akcji LOTOSU ustanowiła kolejny rekord notowań na poziomie 76,90 złotych i wciąż oscyluje w okolicy 74 złotych. Kapitalizacja giełdowa Grupy LOTOS S.A. przekracza obecnie 13,5 mld złotych.

Akcje Grupy LOTOS S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od czerwca 2005 r.. Natomiast od listopada 2009 r. spółka jest uczestnikiem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych – RESPECT Index na GPW, gdzie jako jedna z niewielu jest notowana od samego początku istnienia indeksu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *