LOTOS wspiera budowę gospodarki wodorowej

Ministerstwo Klimatu rozpoczęło prace nad strategią wodorową Polski do 2030 r. O podstawowych celach tego dokumentu przedstawiciele resortu poinformowali podczas konferencji, która odbyła się 7 lipca 2020 r. w Warszawie. W trakcie spotkania podpisano także list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej z najważniejszymi spółkami sektora energetycznego i transportowego. Sygnatariuszem tego porozumienia jest również Grupa LOTOS.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu, rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie, może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności z sektora transportowego. Resort spodziewa się także wzrostu zużycia wodoru w ciepłownictwie, dzięki rozwojowi technologii power-to-gas/liquid.

Główne cele „Polskiej strategii wodorowej” to:

  1. Stworzenie łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych.
  2. Wzmocnienie roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego.
  3. Wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego.
  4. Przygotowanie nowych regulacji dla rynku wodoru.

Potencjał naukowy i techniczny w Polsce pozwala na budowę fabryki ogniw paliwowych i elektrolizerów. Ministerstwo Klimatu będzie się starało stworzyć najlepsze warunki do inwestowania w tę technologię w Polsce. Kolejnym elementem strategii wodorowej będzie budowa nowej infrastruktury jego dystrybucji w kraju.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *