Naiwni inwestorzy niemieckich obligacji rządowych

Ile pieniędzy już stracili ci, którzy kupili 30-letnie rządowe obligacje niemieckie? Coś dziwnego dzieje się na rynkach finansowych. 

Wiele stracili inwestorzy w ciągu ostatnich kilku miesięcy na najbardziej konserwatywnych 30-letnich  obligacjach  rządu niemieckiego.  Od połowy 2019 r. rząd niemiecki był w stanie łatwo sprzedać blisko 869 mln EUR 30-letnich obligacji (ISIN DE0001102481) z ujemną rentownością w wysokości – 0,11% (w momencie emisji).

Inaczej mówiąc, jeśli inwestorzy zakupili niemieckie 30-letnie obligacje w sierpniu ub. roku i utrzymają je do terminu zapadalności nie otrzymają żadnych odsetek przez 30 lat.

Na koniec sierpnia 2050 r. niemiecki rząd wykupi je, płacąc wartość nominalną co spowoduje stratę kapitałową w wysokości 6%, zerowy dochód z odsetek przez 30 lat i utratę siły nabywczej zainwestowanego kapitału z powodu inflacji.

Czy inwestorzy zarabiają na ujemnych obligacjach? To własnie jest zagadka inwestycyjna. Z pewnością nie. Jeśli stopa kuponu nowo wyemitowanej obligacji jest niższa niż posiadane obligacje w portfelu inwestycyjnym, wówczas ta obligacja zyskuje na wartości, ponieważ jej pierwotna rentowność ……..

Czytaj więcej…

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *