Najlepsze projekty w konkursie „Energia Innowacji”

PGE Polska Grupa Energetyczna i Fundacja PGE – Energia z Serca rozstrzygnęły konkurs „Energia Innowacji”. Wyłoniono trzy innowacyjne projekty, które mają szanse na wdrożenie w ramach działalności Grupy Kapitałowej PGE. Ich autorzy otrzymali nagrody o łącznej wartości 100 000 złotych.

W marcu PGE wystartowała także z konkursem „Energia przyszłości” skierowanym do studentów wszystkich kierunków studiów, nie tylko nauk ścisłych. Wystarczyło w atrakcyjny sposób opisać swoje przyszłe dokonania w dziedzinie energetyki w perspektywie kilkudziesięciu lat. Zwycięzca otrzyma od PGE 7 000 zł, natomiast zdobywcy II i III miejsca odpowiednio – 5 000 i 3 000 zł. Zdobywca nagrody dodatkowej, przyznawanej w głosowaniu internautów, otrzyma 2 000 zł.Obecnie trwa etap oceny prac konkursowych.

Innowacyjność jest elementem łączącym wszystkie strategiczne cele Grupy PGE i umieszczona została w centralnym miejscu opublikowanej w 2014 roku strategii biznesowej. Zgodnie z jej założeniami, do 2020 roku PGE planuje przeznaczyć min. 1,5 proc. skonsolidowanego zysku netto rocznie na działalność badawczo-rozwojową, korzystając jednocześnie ze źródeł pomocy publicznej – zarówno na poziomie polskim, jak i Unii Europejskiej. Dla zwiększenia efektywności realizacji projektów badawczo-rozwojowych, PGE współpracuje z innymi polskimi spółkami sektora energetycznego, a także z innymi partnerami zewnętrznymi z Polski i z zagranicy, których wiedza i doświadczenie stanowią uzupełnienie kompetencji PGE, tym samym pozwalając na osiągnięcie efektu synergii.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *