Najważniejsze wskaźniki gospodarcze 2 kw. 2018 r.

Wskaźniki, które najbardziej ilustrują kondycję polskiej gospodarki

Polska produkcja przemysłowa na tle państw UE na koniec I kw. 2018 r.

Produkcja sprzedana

Produkcja według grup przemysłowych

Zysk netto przedsiębiorstw

Wynik finansowy przedsiębiorstw

Wskaźnik rentowności

Wskaźnik poziomu kosztów

Wskażnik zyskowności eksportu

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *