Największy zysk na rynku giełdowym

Z 612 notowanych na giełdzie amerykańskich spółek o wartości 1 miliarda USD, które funkcjonują  od co najmniej 2 grudnia 1991 r., aż 599 (czyli97,88% z nich) odnotowało dodatnią nominalną stopę zwrotu w ciągu ostatnich 27 lat i 8 miesięcy. Mediana całkowitego zwrotu z tych firm od 2 grudnia 1991 roku wyniosła blisko 1,689,10%.  AAPL z całkowitym powrocie W tym samym okresie czasu13477,62% został osiągnięty prawie 8 x zyski mediany firmy.

Chociaż długoterminowe wyniki AAPL są bardzo imponujące to istnieje jeszcze jedna firma, która zyskała 34,8 X więcej niż AAPL, jednocześnie zyskując 277,68 X więcej niż mediana gieldowa USA. Dokonana inwestycja w tej spółce w dniu 2 grudnia 1991 roku  w wysokości 10 000 USD dzisiaj byłaby warta  blisko 4 6913386 USD.

W 1991 r. Royal Gold (RGLD) był przedmiotem obrotu za mniej niż 0,05 USD na akcję, a jego jedynym aktywem był …. czytaj więcej

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *