Najwolniejszy wzrost globalnej gospodarki od czasu kryzysu finansowego z 2008 r.

Według OCDE światowy wzrost gospodarczy spowolnił do najsłabszego tempa od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. – głównie za sprawą eskalacji konfliktów handlowych i konfliktów politycznych.

Ostatni raport OCDE wskazuje, że światowa gospodarka wzrośnie w tym roku zaledwie o 2,9 proc. po 3, 6 procentowym wzroście w 2018 r.

Globalna gospodarka stoi w obliczu coraz poważniejszych trudności, a powolny wzrost staje się coraz bardziej niepokojący zdaniem głównego ekonomisty OECD Laurence Boone.

OECD, wzywa rządy do stosowania silniejszych polityk fiskalnych w celu stymulowania ekspansji i zwiększenia popytu. Rządy muszą wykorzystać okazję, jaką dają dzisiejsze niskie stopy procentowe, aby odnowić inwestycje w infrastrukturę i promować gospodarkę przyszłości.

Niepewność związana z odwetową wojną taryfową między dwoma największymi gospodarkami świata spowalnia wzrost sektora produkcyjnego, a utrzymująca się słabość branży szkodzi rynkowi pracy, dochodom gospodarstw domowych i wydatkom.

Napięcia handlowe wstrząsnęły zaufaniem przedsiębiorców, prowadząc do spadku wzrostu inwestycji z prawie 4 procent w 2017 r. do 1 proc. na koniec sierpnia 2019 r. podkreślają autorzy raportu.

Oczekuje się, że Chiny, druga co do wielkości gospodarka na świecie, wzrosną o 5,7 procent w 2020 r., w porównaniu z prognozą 6 procent z maja b.r.

OECD oszacowało, że trwały spadek wzrostu popytu krajowego o 2 punkty procentowe rocznie w Chinach spowoduje „znaczne” spowolnienie wzrostu globalnego.

Jeżeli towarzyszy temu pogorszenie globalnych warunków finansowych i zwiększona niepewność, scenariusz ten oznacza, że ​​globalny wzrost mógłby zostać zmniejszony średnio o 0,7 punktu procentowego rocznie w dwóch kolejnych latach. 

Tymczasem w Wielkiej Brytanii utrzymująca się niepewność co do terminu i charakteru jej wyjścia z Unii Europejskiej wpływa na perspektywy wzrostu gospodarczego w tym kraju.

Scenariusz Brexitu bez porozumienia może popchnąć Wielką Brytanię w recesję w 2020 r. i znacznie zmniejszyć wzrost w Europie ”- czytamy w raporcie OECD.

W takim scenariuszu PKB kraju może spaść o blisko 2 procent w 2020 r., a inwestycje o blisko 9 procent.

Ekonomiści OCDE są zdania, że ​​wspólny wysiłek państw G20 jest konieczny szczególnie polityce pieniężnej za sprawą silniejszego wsparcia polityki fiskalnej i strukturalnej, co pozwoli zrównoważyć negatywny wpływ środków protekcjonistycznych na globalny handel i inwestycje.

Polityka fiskalna powinna odgrywać większą rolę we wspieraniu gospodarki, wykorzystując wyjątkowo niskie długoterminowe stopy procentowe dla zwiększenia inwestycji publicznych w celu wspierania popytu konsumpcyjnego. 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *