Niskie stopy zwrotu na światowych rynkach

Goldman Sachs przewiduje niskie stopy zwrotu na światowych rynkach w 2015r. jednak akcje pójdą w górę

Światowe rynki od rynku akcji po rynek obligacji przyniosą niskie stopy zwrotu w przyszłym roku , przy czym akcje, zwłaszcza w Japonii przyniosą największe zyski według Goldman Sachs Group Inc.

Japoński indeks Topix wzrośnie o 18 procent do końca 2015r. z kolei wskaźnik Standard & Poor 500 Index wzrośnie o 3 procenty według analityków GS, w tym Dominica Wilsona, który koncentruje się na przekładaniu poglądów gospodarczych Goldman Sachs na prognozy rynkowe.

Rentowność obligacji skarbowych USA, Niemiec i Japonii zwiększy się, za sprawą rozszerzającego się światowego ożywienia gospodarczego.

Rynek dóbr od ropy naftowej po złoto pozostanie na niskim poziomie, a to zaprawą ostatnich turbulencji, zdaniem tych samych analityków.

Prognozy przewidują, że amerykańskie ożywienie gospodarcze będzie kontynuowane w tempie podobnym do tego zaobserwowanego w 2014r. a wzrost amerykańskiego PKB zapewne przewyższy europejski  kolei ekspansja w Europie i Japonii czerpie korzyści z niskich cen energii oraz „wyluzowania w warunkach kredytowych,” jak napisał analityk.

„Chociaż nadal uważamy, że istnieje realny czarny scenariusz dla strefy Euro, to nie jesteśmy przekonani co do tego że rynek adekwatnie odzwierciedla prospekty dla amerykańskiego wzrostu w przeciągu kilku następnych miesięcy,” napisał dzisiaj analityk zespołu, któremu przewodzi Wilson. „Porównując oczekiwaną realną stopę zwrotu z przedziału najważniejszych aktywów, zyski z akcji sprawiają, że są one bardziej atrakcyjne od obligacji skarbowych w ujęciu względnym.”

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *