Notowania dla USD Index

Po średniookresowym spadu korekcyjnym prognozujemy zmienne ożywienie dolara amerykańskiego w 2015r.

W drugiej połowie 2014r. USD znalazł się w czołówce najsilniejszych światowych walut, a przesłanki co do tego, że dolar nadal się będzie umacniał są dość mocne.

Zaufanie co do optymistycznych prognoz dla USD koncentruje się wokół tematu dywergencji wieloletniej polityki, która sprzyja dolarowi, a która w ciągu kilku kolejnych lat nie zmieniła się w sposób istotny.

Pozostaje tylko pytanie dlaczego tak się będzie działo. Uważamy, że zasięg w różnicach oprocentowania może się jeszcze poszerzyć i to nawet pomimo usilnych działań EBC oraz BoJ, które z sukcesem podnoszą oczekiwania inflacyjne. W rezultacie realne stopy procentowe mogą pójść w stronę bardziej korzystną dla USD, bez znacznych ruchów w strukturze nominalnej.

W reakcji na serię wskaźników , które potwierdziły już w końcówce 2014 r. umacniający się wzrost w USA, Rezerwa Federalna może śmiało zaostrzyć politykę monetarną w połowie 2015r.  Stopa zwrotu z amerykańskich obligacji wynosi obecnie 0,54% i znów znajduje się na najwyższym poziomie. Jest szansa, że jeszcze wzrośnie. I chociaż stopa zwrotu z amerykańskich dziesięciolatek również wzrosła i wynosi obecnie 2,40% to jednak znajduje się o 20 punktów bazowych niżej od szczytu jaki osiągnęła we wrześniu 2014.

Pomimo, iż na koniec roku 2014 dane z amerykańskiego rynku pracy były neutralne – ilość roszczeń o zasiłek dla bezrobotnych była znacznie większa niż przypuszczano a liczba osób porzucających pracę jest porównywalna z poziomem sprzed kryzysu, to jednak pokazują nam one, że amerykanie czują się pewnie i nie boją się zmieniać pracy. Pewność siebie jest również widoczna wśród konsumentów, sprzedaż detaliczna wzrosła i osiągnęła najlepszy wynik od 2007r. 

W następnych latach 2016 i 2017, gdzie oczekujemy, że USD przekroczy wartość „wartość należytą” podobnie jak w okresie po odejściu od systemu wymienialności dolara na złoto kiedy ceny USD przechodziły z bardzo niskiego poziomu względem inny walut państw – zwłaszcza europejskich na bardzo wysoki poziom

Jedynie w latach 2018 – 2019 przewidujemy powroty do długoterminowej „odpowiedniej wartości” z mniejszymi już wahaniami w każdym ze swoich nowych cyklów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *