Osłabienie światowego PKB

W gospodarce światowej utrzymuje się umiarkowana koniunktura mimo osłabienia tempa wzrostu PKB w części gospodarek rozwiniętych w pierwszych dwóch kwartałach  roku. Korzystnej koniunkturze w wielu krajach sprzyja – oprócz rosnącego popytu konsumpcyjnego – także wzrost aktywności inwestycyjnej. Dynamika handlu światowego nieznacznie się natomiast obniżyła, choć pozostaje wyższa niż w ostatnich latach. 

Czynniki ryzyka dla wzrostu światowego PKB są wyższe niż rok temu, leżące głównie po stronie ceny ropy naftowej, oraz zmian w zakresie polityki handlowej Stanów Zjednoczonych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *