PGE największym odbiorcą węgla z polskich kopalń

Ponad 90 proc. zakontraktowanego na 2020 rok węgla kamiennego na potrzeby jednostek wytwórczych Grupy PGE będzie pochodziło z Polski. W 2020 r. Grupa PGE znacząco ograniczyła zakupy węgla z importu.

Paliwo węglowe jest najważniejszym składnikiem miksu paliwowego Grupy PGE. Konwencjonalna podstawa systemu elektroenergetycznego w Polsce musi być zapewniona, ponieważ nie ma możliwości budowy w krótkim czasie bezemisyjnego systemu energetycznego.

W sierpniu br. Zarząd PGE podjął decyzję o sprzedaży spółki PGE Paliwa (dawniej EDF Paliwa – przed przejęciem polskich aktywów EDF przez PGE w listopadzie 2017 roku). Trwa proces negocjacji z podmiotami zainteresowanymi zakupem.

Węgiel importowany przez PGE Paliwa trafia głównie do klientów zewnętrznych zainteresowanych zakupem węgla charakteryzującego się niską zawartością popiołu i siarki oraz pierwiastków chemicznych takich jak: chlor, fluor, rtęć czy azot, przy jednocześnie wysokiej wartości opałowej. Węgiel importowany przez PGE Paliwa dedykowany jest głównie dla tych odbiorców, którzy nie posiadają odpowiednich instalacji oczyszczania spalin, a wobec tego nie mogliby dotrzymać norm środowiskowych spalając węgiel o innych parametrach jakościowych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *