PGE wspólnie z Centrum Badawczym PAN na rzecz energetyki jutra

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę z Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) należącym do Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Celem podpisanej umowy jest współpraca na rzecz rozwoju innowacyjnych, nieemisyjnych technologii, które wesprą transformację polskiego sektora energetycznego. Centrum Badawcze KEZO w Jabłonnie to obecnie najnowocześniejsza tego typu jednostka badawcza w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie.

Centrum Badawcze KEZO to zamiejscowe laboratorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, którego celem jest prowadzenie badań nad czystymi technologiami energetycznymi. Budynek KEZO to jednocześnie przestrzeń do pracy badawczej i żywe laboratorium, w którym wykorzystywane są wszystkie dostępne lokalnie źródła energii odnawialnej, czyli słońce, wiatr, ciepło ziemi oraz biomasa; magazyny energii elektrycznej, ciepła i chłodu; instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego, a także stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz samochód elektryczny wykorzystywany do badań nad systemem V2G (Vehicle-to-Grid). Wszystkie urządzenia zintegrowane są w ramach Building Management System, co oznacza, że monitoruje się tam i steruje produkcją, magazynowaniem i zużyciem energii, a w przyszłości będzie to zupełnie autonomiczny lokalny system energetyczny – Smart Energy System.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *