PGNiG wybrało startupy do akceleracji

23 polskie startupy technologiczne rozpoczynają akcelerację z MIT Enterprise Forum Poland. Wśród nich znalazły się trzy, którym pomoże Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Program MITEF Poland – oparty na metodologii akceleracji Massachusetts Institute of Technology – ma przyspieszyć komercjalizację pomysłów technologicznych wybranych startupów. Ponadto pięć najlepszych firm będzie miało możliwość wyjazdu na tygodniowy Bootcamp do MIT w Bostonie.

Dzięki wsparciu partnerów: PKO Bank Polski, KGHM Cuprum, Grupy Adamed oraz Grupy Kapitałowej PGNiG pomysły zostaną sprawdzone w profesjonalnych laboratoriach, pod okiem mentorów i ekspertów z branży. Każda z firm współtworzących program przygotowała wyspecjalizowane ścieżki akceleracyjne odpowiednie do branży, którą reprezentują. PGNiG zaoferuje przedsiębiorstwom wybranym do akceleracji m.in. możliwość skorzystania ze swojej infrastruktury. W tworzenie ścieżki zaangażowały się spółki PGNiG SA, PGNiG Obrót Detaliczny, PGNiG TERMIKA, Polska Spółka Gazownictwa, Exalo Drilling oraz PGNiG Technologie.

 Naszym zadaniem w akceleratorze jest sprawdzenie startupowych projektów pod kątem przydatności działalności biznesowej spółek z grupy kapitałowej PGNiG. Jestem przekonany, że współpraca zaowocuje wdrożeniami, a dla wszystkich startupów już sama możliwość wykorzystania naszej bazy technicznej będzie ciekawym poligonem doświadczalnym – mówi Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju.

Do programu akceleracyjnego w ramach ścieżki energia, której patronuje PGNiG w pierwszej rundzie akceleracji zakwalifikowali się:

  • SEP Innovation

Oferuje sensory i oprogramowanie do przetwarzania danych z liczników energii. Mentorem zespołu został Jacek Brzozowski, Dyrektor Biura Rozwoju Oferty, Departament Strategii i Rozwoju, PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

  • Vortex Oil Engineering

Oferuje zwiększenie wydajności wydobycia ropy naftowej ze złóż poprzez mechaniczną zmianę właściwości wody technicznej i zmniejszeniu jej zużycia na złożu. Opiekę nad nimi zespołem Andrzej Maksym, Główny Specjalista, Oddział Geologii i Eksploatacji, PGNiG SA.

  • Predictail 

Projekt pozwala na przewidywanie usterek dużych maszyn za pomocą analizy Big Data. Głównym mentorem będzie Stanisław Jasnosz, Główny Specjalista ds. Zarządzania Operacyjnego w Departamencie Infrastruktury/Biurze Rozwoju Systemów Infrastrukturalnych i Analiz, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., a mentorami wspierającymi Jakub Żuchowicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Andrzej Maksym, Główny Specjalista, Oddział Geologii i Eksploatacji, PGNiG SA.

Program akceleracji MIT EF Poland 2-3 edycja jest realizowany w ramach pilotażu ScaleUP
Tytuł Projektu:

„Program Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland realizowany we współpracy z Dużymi Przedsiębiorstwami dla Startupów w branży energetycznej, surowcowej, ochrony zdrowia oraz finansowej” 
Termin realizacji Projektu: 7 grudnia 2016 r – 28 lutego 2018 r.
dofinansowanego w ramach:
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.4. Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP.  
Wartość dofinansowania: 5, 9 mln zł
Beneficjent (operator grantu): Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej
Program akceleracji MIT EF Poland w okresie od 7 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2018 r. realizowany jest zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie Nr Umowy UDA-POIR-02.04.01-0001/16-00.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *