PGNiG – Wzrost przychodów w I półroczu 2019 r.

Przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wzrosły o 8 proc. w porównaniu z I półroczem 2018 roku w warunkach spadających cen gazu ziemnego i rosnących cen ropy naftowej. Grupa zwiększyła wolumen sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Grupa Kapitałowa PGNiG wygenerowała w I półroczu 2019 roku 22,63 mld zł przychodów ze sprzedaży i zysk netto w wysokości 1,3 mld zł. Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 3,1 mld zł. Na niższy niż przed rokiem poziom wskaźnika wpływ miały m.in. odpisy aktualizujące majątek trwały – w I półroczu 2019 roku wyniosły -222 mln zł, podczas gdy w I półroczu 2018 roku powiększyły one wynik EBITDA o +312 mln zł.

– Mimo trudnych warunków zewnętrznych i sezonowości drugiego kwartału EBITDA wyniosła w nim blisko 1 mld zł, a w całym pierwszym półroczu ponad 3,1 mld zł, co jest dla nas satysfakcjonujące – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA i dodał: – Drugi kwartał tego roku był dla nas wyzwaniem, głównie za sprawą spadających cen gazu ziemnego oraz rosnących cen ropy naftowej na rynku spot. Niższe ceny gazu mają bezpośredni wpływ na nasze przychody ze sprzedaży tego paliwa. Równocześnie  w 2019 roku odnotowaliśmy wzrost kosztu pozyskania gazu w kontrakcie jamalskim, który jest powiązany z ceną ropy i produktów ropopochodnych, a te osiągnęły znacznie wyższy poziom niż w 2018 roku.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *