Pieniądz współczesny a złoto

Pomimo swojego wieku nadal fascynuje swoimi wypowiedziami i prognozami na temat rynków walutowych i polityki monetarnej.

Legendarny Allan Greenspan

Legendarny Allan Greenspan z największą  uwagą słuchany jest przez inwestorów, światowych przywódców i media. A kiedy jużmówi… wszyscy słuchają.

Pomimo swojego wieku nadal fascynuje swoimi wypowiedziami i prognozami na temat rynków walutowych i polityki monetarnej.

Były szef Rezerwy Federalnej Alan Greenspan przyznał pod koniec 2015 r., że złoto jest „uniwersalnie akceptowalnym” pieniądzem i że tej funkcji nie spełniają współczesne pieniądze.

Przez 19 lat Alan Greenspan był szefem Rezerwie Federalnej. Uważany był za cudotwórcę, któremu Ameryka zawdzięczała dwie dekady błogiej prosperity. Jednak  po roku 2008, gdy stało się jasne, że jest on jednym z najważniejszych współautorów największego kryzysu finansowego w dziejach. Należy pamiętać, że za jego kadencji podaż pieniądza w USA wzrosła trzykrotnie i że to polityka skrajnie niskich stóp procentowych na początku XXI wieku przyczyniła się do eskalacji bańki na rynku nieruchomości.

Na pytanie czy solidny pieniądz może istnieć bez złota Greesnpan odpowiada jednoznacznie.

Bez  standardu złota nie ma żadnej możliwości ochrony oszczędności przez wywłaszczaniem w wyniku inflacji. Tylko wolny, bazujący na złocie system bankowy jest w stanie zagwarantować kredyt i odpowiednio do wymagań gospodarki pozyskiwać gotówkę i środki na rachunkach bankowych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *