PKB w strefie euro

W strefie euro roczna dynamika PKB w I kw. br. obniżyła się w porównaniu z II połową ub.r., gdy gospodarka strefy euro rosła najszybciej od początku dekady. Spowolnienie wzrostu gospodarczego (do 2,5% r/r w I kw. br.) wynikało w części z oddziaływania niekorzystnych czynników jednorazowych2, ale mogło być także związane z osiągnięciem dojrzałej fazy cyklu koniunkturalnego w części gospodarek strefy euro. 

Głównym źródłem wzrostu gospodarczego w tej strefie pozostaje nadal popyt wewnętrzny, w szczególności konsumpcja prywatna, przy dodatnim wkładzie nakładów inwestycyjnych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *