Po Egipcie to rosyjskie obligacje dały w 2019 r. największe zyski inwestorom

Pomimo sankcji zagranica inwestuje miliony dolarów w rosyjskie papiery wartościowe. Do zagranicznych inwestorów należy już ponad jedna trzecia rynku obligacji federalnych – 2,92 bln rubli (OFZ) emitowanych w ramach długu publicznego Federacji Rosyjskiej. Jest to absolutny rekord.

Dlaczego tak się dzieje?

Obligacje pożyczek federalnych to dłużne papiery wartościowe rządu. Obecnie jest to jeden z najbardziej stabilnych instrumentów na rosyjskim rynku finansowym. Emituje je Ministerstwo Finansów, a generalnym agentem ds. wykupu, wymiany, przechowywania i obsługi jest Centralny Bank Rosji.

Cudzoziemcy inwestują w rosyjskie obligacje państwowe z powodu dość wysokich stóp procentowych, które wzrosły do sześciu procent. Dla porównania rentowności amerykańskich papierów wartościowych są praktycznie bliskie 1,5%.

Jednocześnie wskaźniki makroekonomiczne Rosji są stabilne, co potwierdzają międzynarodowe agencje ratingowe.

Rosja utrzymuje status jednego z najmniej obciążonego długami pożyczkobiorców wśród największych rozwijających się gospodarek. Stosunek długu publicznego do PKB wynosi w Rosji 12%, w Brazylii — 78%, a w Indiach — 50%, a wszystko to budzi  zainteresowanie zagranicznych inwestorów.

Ryzyko inwestycyjne w rosyjskiej gospodarce jest znacznie niższe od poziomu, który jest dopuszczalny przy obecnym poziomie rentowności. Zyski ze stabilnych papierów wartościowych są takie same jak z obligacji wysokiego ryzyka.

Na koniec lutego 2019 r. inwestorzy byli świadkami rekordowej aukcji rublowych obligacji Rosji. Rosyjskie Ministerstwo Finansów pozyskało wówczas rekordowe 57,6 mld rubli (875 mln USD) ze sprzedaży obligacji w dwóch ofertach.

Resort finansów sprzedawał obligacje z terminem wykupu w 2024 roku i 2029 roku. Obie oferty miały nadsubskrypcję. Ministerstwo oferowało premię aż 4 pkt. bazowych na obu aukcjach.

Analitycy zwracają uwagę, że pomimo groźby amerykańskich sankcji na sprzedaż nowych obligacji Rosji rynek lokalnego długu dał inwestorom w 2019 r. 8,2 proc. zwrotu – najwięcej po Egipcie.