Polityka monetarna Rezerwy Federalnej

Programy luzowania polityki pieniężnej przez Fed zakładały miesięczny wykup Obligacji skarbowych, długów agencyjnych, papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką agencyjną na kwotę $85mld po to aby utrzymać średnio i długoterminowe wskaźniki na umiarkowanym poziomie. Jednak Q4-13 pokazał, że Fed skłania się raczej ku $5 mld na miesiąc.

W świetle rozwoju i osiągnięcia maksimum zatrudnienia i poprawy warunków na rynku pracy, Komitet zdecydował się na zmniejszenie zakupu aktyw. Na początku lipca Komitet wykupił papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką agencyjną za $15mld, a nie za $20mld jak sądziła większość inwestorów i dodała do swych aktyw długoterminowe obligacje skarbowe za $20mld miesięcznie. Od Października wysokość skupu aktyw wyniesie już 5 mld $ i wygaśnie w najbliższych miesiącach.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *