Pracownicze Plany Kapitałowe. Energa z lepszym wynikiem od krajowego

48 proc. zatrudnionych w Grupie Energa zdecydowało się w pierwszej turze PPK na dodatkową emeryturę. To dobry wynik w porównaniu do średniej krajowej, która wyniosła 39 proc. Kolejne 2 proc. przystąpiło do Pracowniczych Programów Emerytalnych. W sumie, w ubiegłym roku aż 41 proc. uprawnionych zdecydowało się gromadzić środki finansowe na ekstra emeryturę.

Druga tura programu rozpoczęła się 1 stycznia 2020 r. Tym razem obowiązkiem utworzenia PPK zostało objętych kolejnych 10 spółek Grupy Energa, które na koniec czerwca ub. roku zatrudniały powyżej 50 pracowników. Umowy z instytucją finansową na prowadzenie programu w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych powinny zostać zawarte do 12 maja br. Dane o tym, ile osób przystąpi do drugiej tury programu będą znane najprawdopodobniej pod koniec maja. 

W pierwszej turze programu obowiązkiem utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zostało objętych 15 pracodawców, którzy zatrudniali powyżej 250 osób. W Grupie Energa do PPK przystąpiło aż 2 960 pracowników, czyli 48 proc. uprawnionych, co jest wynikiem znacznie lepszym od średniej krajowej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *