Prezydent podpisał nowelizację ws. ułatwień pozyskiwania metanu z kopalń

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację m.in. ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, która ułatwia pozyskiwanie metanu z wygaszanych kopalń. Dotychczasowe regulacje prawne nie pozwalały na prowadzenie takiej działalności w wygaszanych zakładach górniczych , a uwalniający się metan był wprost odprowadzany do atmosfery. Dla JSW – poza gospodarczym aspektem wykorzystania metanu jako surowca energetycznego, niezwykle istotne są również zapewnienie bezpieczeństwa sąsiednich zakładów górniczych oraz ochrona środowiska.

Wprowadzona zmiana ułatwi również pozyskiwanie i zagospodarowanie metanu
z wygaszanych kopalń oraz zmianę dotychczasowej praktyki wynikającej z  prowadzonego odmetanowania. Może pozwolić to zarazem, na zwiększenie przychodów z tytułu zbywania metanu, pozyskiwanego w trakcie procesów wygaszania kopalń.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *