Prognozy wymiany walut – EUR

Euro ma szansę na utrzymanie długotrwałego osłabienia wynikłego na skutek słabego wzrostu oraz zróżnicowanych stóp procentowych, a także wznowionej dynamiki deflacyjnej; prognozujemy, że EUR/USD spadnie do poziomu 1,21, a następnie 1,17 odpowiednio pod koniec 2015 i 2016r. Niedawno przeprowadzone stress testy w europejskich bankach zapaliły czerwoną lampkę wśród światowych inwestorów. Fundamentalna prognoza dla EUR jest negatywna, nękana przez niski wzrost, spadającą inflację oraz agresywną politykę prowadzoną przez Europejski Bank Centralny, w tym negatywne stopy procentowe oraz program zakupu aktywów. Tak więc, przepływy pieniężne również odwracają się od EUR, co z kolei sprawia, że waluta ta jest podatna na trwający ruch w dół.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *