Program Inwestycji Dworcowych PKP nabiera rozpędu

Rok 2020 będzie pod wieloma aspektami przełomowy dla największego programu przebudowy i budowy dworców w historii Polskich Kolei Państwowych.

Łączna wartość zakończonych przebudów dworców w ramach PID to nieco ponad 113 mln złotych, natomiast wartość projektów będących w trakcie, na różnych etapach inwestycji, szacuje się na ponad 1,5 mld zł.

Dzięki tym środkom dworce na terenie całego kraju stają się obiektami nowoczesnymi, komfortowymi, a także dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz bardziej przyjaznymi środowisku.

Łącznie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 powstanie ich aż 40.

Przebudowa prawie 200 dworców kolejowych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 to pierwszy etap największego w historii PKP S.A. programu modernizacji i budowy dworców kolejowych. Większość – około 75 proc. – środków przeznaczonych inwestycje związane z przebudową polskich dworców stanowią fundusze Unii Europejskiej dystrybuowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (np. Pomiechówek, Sędziszów Małopolski), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (np. Bielsk Podlaski, Czeremcha, Nidzica), Regionalnego Programu Operacyjnego (np. dworce w dolinie Popradu).