PZU Lab rozpoczyna współpracę ze startupami technologicznymi

Nnależąca do Grupy PZU spółka PZU Lab podpisała  umowę o partnerstwie w programie Space3ac Intermodal Transportation z organizatorem programu – Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp z o.o. Tym samym PZU Lab dołączył do akceleratora, w którym współpracować będzie z młodymi spółkami technologicznymi. Zadaniem startupów uczestniczących w akceleratorze będzie dostarczenie partnerom programu innowacyjnych rozwiązań stanowiących odpowiedzi na sformułowane przez nich wyzwania technologiczne i biznesowe.

PZU Lab poszukiwać będzie w akceleratorze Space3ac zespołów, które podejmą się, między innymi, stworzenia mobilnego systemu do wykrywania i neutralizacji dronów, czy systemu symulacji awarii przemysłowych. PZU Lab to niedawno powstała spółka należąca do Grupy PZU. Dzięki unikatowym na polskim rynku rozwiązaniom, bazującym na wykorzystaniu najbardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych, PZU Lab oferuje klientom Grupy PZU projekty zwiększające bezpieczeństwo i rentowność firm. 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *